Dienstverlening

Participatiemaatschappij stimuleert de groei

participatiemaatschappij

Heb jij een midden- of kleinbedrijf en wil je meer weten over investering en groei? Het Nederlandse MKB haalt veel hulp uit de Nederlandse MKB Participatiemaatschappij. Dit is een maatschappij gericht op het Nederlandse MKB, zoals de naam al doet vermoeden. Op basis van de strategie die zij inzetten is de investeringsfocus van de participatiemaatschappij voor MKB’s gericht op bedrijven in groeisectoren, bedrijven waarbij het fonds een rol speelt in het opvolgingsvraagstuk en acquisities die de MKB-onderneming versterken. Zij helpen MKB bedrijven te groeien.

Het participatiebeleid van de MKB Participatiemaatschappij

Het participatiebeleid van de Nederlandse MKB maatschappij richt zich op de lange termijn. Hierbij streven zij naar maximale creatie van waarde en groei voor de aandeelhouders en verschaffers van vreemd vermogen. Het verbeteren van de solvabiliteit en rentabiliteit van de MKB-onderneming is het voornaamste uitgangspunt. De Nederlandse MKB Participatiemaatschappij ondersteunt de deelnemende bedrijven door middel van kapitaal en kennis. Dit met doel op het laten excelleren van de MKB-onderneming waar het om gaat en zodat deze een grotere marktpositie op kan nemen, met oog op de continuïteit. Het primaire doel van de Nederlandse MKB Participatiemaatschappij is om de desbetreffende bedrijven door middel van participatie in deze vorm zoveel mogelijk groei te bieden.

Het groeibeleid van de MKB Participatiemaatschappij

Het groeikapitaal van de participatiemaatschappij is vooral gericht op meer gevestigde bedrijven die al plannen voor uitbreiding hebben. Om die groei in werkelijkheid te kunnen realiseren, is innovatie de belangrijkste factor. Voor innovatie zijn een aantal randvoorwaarden die daardoor minstens zo belangrijk zijn: kennis en gekwalificeerd personeel. Ook de beschikbaarheid van alternatieve financieringsbronnen wordt voor MKB-ondernemingen steeds belangrijker, vooral met het oog op groei en vooruitgang. Doordat de Nederlandse MKB Participatiemaatschappij kapitaal beschikbaar stelt aan deze MKB-ondernemingen krijgen de ondernemingen de ruimte om innovatie door te voeren met vernieuwend ondernemerschap. Dit zorgt voor groei en dus toenemende waarde creatie. Ook is de participatiemaatschappij zeer actief betrokken bij de realisatie van strategische keuzes, bijvoorbeeld door middel het uitvoeren van groei-hexagonen in samenwerking met haar deelnemingen.

De Nederlandse MKB Participatiemaatschappij richt zich op het helpen van klein- en middenbedrijven in Nederland door middel van het stimuleren van groei op financieel gebied en de beschikking tot voldoende kennis, vernieuwend ondernemerschap en gekwalificeerd personeel. Op deze manier is het een ideale partner voor iedere onderneming, omdat zij hecht samenwerken met de investeerders aan een stabiele onderneming die de kans krijgt om haar volledige groeimogelijkheden optimaal te benutten.

Comments are Closed

Theme by Anders Norén